THÉP HỘP CHỮ NHẬT

Thép Hộp Chữ Nhật 150 x 200

hộp chữ nhật 150x200

Thép Hộp Chữ Nhật 150 x 200Thép Hộp Chữ Nhật 150x200x5lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 150x200x6lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 150x200x7lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 150x200x8lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 150x200x9lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 150x200x10lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 150x200x10lyx6000m CÔNG TY THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT Địa Chỉ : KDC Thuận Giao _ Thuận An _ Bình Dương ĐỊa …

Read More »

Thép hộp chữ nhật 150 x 300 ,hộp 200×300

hộp chữ nhật 150x300

Thép hộp chữ nhật 150 x 300 ,hộp 200×300 Thép Hộp Chữ Nhật 150x300x6lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 150x300x8lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 150x300x10lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 150x300x12lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 200x300x6lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 200x300x8lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 200x300x10lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 200x300x12lyx6000mm CÔNG TY THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT Địa Chỉ : KDC Thuận …

Read More »

hộp chữ nhật hộp 150×250

hộp chữ nhật 150x250

hộp chữ nhật hộp 150×250 Thép Hộp Chữ Nhật 100x250x5lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 100x250x6lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 100x250x8lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 100x250x10lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 100x250x12lyx6000mm CÔNG TY THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT Địa Chỉ : KDC Thuận Giao _ Thuận An _ Bình Dương ĐỊa Chỉ Kho Hàng_Số 20_P.Thống Nhất 2_Dĩ An_BD Mọi Chi Tiết Xin …

Read More »

Thép hộp chữ nhật 100×150

hộp chữ nhật 100x150

Thép hộp chữ nhật 100×150 Thép Hộp Chữ Nhật 100x150x2.5lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 100x150x3lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 100x150x3.5lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 100x150x4lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 100x150x5lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 100x150x6lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 100x150x8lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 100x150x10lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 100x150x12lyx6000mm CÔNG TY THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT Địa Chỉ : KDC …

Read More »

Thép hộp chữ nhật 100×200

hộp chữ nhật 100x200

Thép hộp chữ nhật 100×200 Thép Hộp Chữ Nhật 100x200x2.5lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 100x200x3lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 100x200x3.5lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 100x200x4lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 100x200x5lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 100x200x6lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 100x200x8lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 100x200x10lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 100x200x12lyx6000mm CÔNG TY THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT Địa Chỉ : KDC …

Read More »

Thép hộp chữ nhật 75×150

hộp chữ nhật 75x150

Thép hộp chữ nhật 75×150 Thép Hộp Chữ Nhật 75x150x2.5lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 75x150x3lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 75x150x3.5lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 75x150x4lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 75x150x2.5lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 75x150x4.5lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 75x150x5lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 75x150x6lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 75x150x8lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 75x150x10lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 75x150x125lyx6000mm …

Read More »

Thép hộp chữ nhật 60×120

Hộp chữ nhật 60x120

Thép hộp chữ nhật 60×120 Thép Hộp Chữ Nhật 60x120x1.4lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 60x120x1.6lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 60x120x1.8lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 60x120x2lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 60x120x2.5lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 60x120x3lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 60x120x3.5lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 60x120x4lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 60x120x5lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 60x120x6lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 60x120x8lyx6000mm …

Read More »

Thép hộp chữ nhật 50×100

Hộp chữ nhật 50x100

Thép hộp chữ nhật 50×100 Thép Hộp Chữ Nhật 50x100x1.4lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 50x100x1.6lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 50x100x1.8lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 50x100x2 lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 50x100x2.5lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 50x100x3lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 50x100x1.4lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 50x100x3.5lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 50x100x4lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật 50x100x5lyx6000mm Thép Hộp Chữ Nhật …

Read More »

Thép Tấm 65G,Đầy Đủ Quy Cách Độ Ly

Tấm 65G

Thép Tấm 65G,Đầy Đủ Quy Cách Độ Ly Stt TÊN HÀNG VÀ QUY CÁCH ĐVT SỐ LƯỢNG Ghi chú  1 Thép lá 65G 1x930x2000 tờ 35   2 Thép lá 65G 2x1170x3000 tờ 50   3 Thép lá 65G 2x1170x2015 tờ 50   4 Thép lá 65G 2x1260x2500 tờ 393   5 Thép lá 65G 2x1260x3450 tờ 50   6 Thép lá 65G 2x1260x2800 tờ 50 …

Read More »

Thép Hộp Chữ Nhật Q235

watermarked-DSCN1909

Thép Hộp Chữ Nhật Q235  Hộp chữ nhật 50 x100 x2ly-10lyx6000mm Hộp chữ nhật 60 x120 x2ly-10lyx6000mm Hộp chữ nhật 70 x140 x2ly-10lyx6000mm Hộp chữ nhật 75 x150 x3ly-10lyx6000mm Hộp chữ nhật 100 x150 x3ly-10lyx6000mm Hộp chữ nhật 100 x200 x3ly-10lyx6000mm Hộp chữ nhật 200 x400 x3ly-10lyx6000mm Mr Thành Chuyên Cung Cấp Các Loại Thép Hộp Vuông Hộp Chữ Nhật …

Read More »