THÉP HỘP VUÔNG

Thép Hộp Vuông 180 x180 – thepongduc.net

Hộp vuông 180x180

Thép Hộp Vuông 180 x180 – thepongduc.net Hộp Vuông 180x180x6lyx6000mm Hộp Vuông 180x180x7lyx6000mm Hộp Vuông 180x180x8lyx6000mm Hộp Vuông 180x180x9lyx6000mm Hộp Vuông 180x180x10lyx6000mm Hộp Vuông 180x180x12lyx6000mm Quy cách ống thép đúc : kích thước: đường kính từ phi 21 – 610, độ dày 2-40ly, cây dài : 6-9-12m,Cam kết giá tốt nhất thị trường, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ …

Read More »

Thép Hộp Vuông 160 x 160 – thepongduc.net

Hộp vuông 160x160

Thép Hộp Vuông 160 x 160 – thepongduc.net Hộp Vuông 160x160x5lyx6000mm Hộp Vuông 160x160x6lyx6000mm Hộp Vuông 160x160x7lyx6000mm Hộp Vuông 160x160x8lyx6000mm Hộp Vuông 160x160x9lyx6000mm Hộp Vuông 160x160x10lyx6000mm Hộp Vuông 160x160x11lyx6000mm Hộp Vuông 160x160x12lyx6000mm Quy cách ống thép đúc : kích thước: đường kính từ phi 21 – 610, độ dày 2-40ly, cây dài : 6-9-12m,Cam kết giá tốt nhất thị trường, …

Read More »

Thép Hộp Vuông 120 x 120 – thepongduc.net

Hộp vuông 120x120

Thép Hộp Vuông 120 x 120 – thepongduc.net Hộp Vuông 120x120x4lyx6000mm Hộp Vuông 120x120x5lyx6000mm Hộp Vuông 120x120x6lyx6000mm Hộp Vuông 120x120x8lyx6000mm Hộp Vuông 120x120x10lyx6000mm Hộp Vuông 120x120x12lyx6000mm Quy cách ống thép đúc : kích thước: đường kính từ phi 21 – 610, độ dày 2-40ly, cây dài : 6-9-12m,Cam kết giá tốt nhất thị trường, đảm bảo giao hàng đúng tiến …

Read More »

Thép Hộp Vuông 300×300

hộp 300x300

Thép Hộp Vuông 300×300 Hộp Vuông 300x300x5lyx6000mm Hộp Vuông 300x300x6lyx6000mm Hộp Vuông 300x300x8lyx6000mm Hộp Vuông 300x300x10lyx6000mm Hộp Vuông 300x300x12lyx6000mm Quy cách ống thép đúc : kích thước: đường kính từ phi 21 – 610, độ dày 2-40ly, cây dài : 6-9-12m,Cam kết giá tốt nhất thị trường, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ thi công của khách hàng, đúng …

Read More »

Thép hộp vuông 200×200

vuông 250

Thép hộp vuông 200×200 Hộp Vuông 250x250x4lyx6000mm Hộp Vuông 250x250x5lyx6000mm Hộp Vuông 250x250x6lyx6000mm Hộp Vuông 250x250x8lyx6000mm Hộp Vuông 250x250x10lyx6000mm Hộp Vuông 250x250x12lyx6000mm Quy cách ống thép đúc : kích thước: đường kính từ phi 21 – 610, độ dày 2-40ly, cây dài : 6-9-12m,Cam kết giá tốt nhất thị trường, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ thi công của …

Read More »

Hộp Vuông 175

hop vuong 175

Hộp Vuông 175 Hộp Vuông 175x175x5lyx6000mm Hộp Vuông 175x175x6lyx6000mm Hộp Vuông 175x175x8lyx6000mm Hộp Vuông 175x175x10lyx6000mm Hộp Vuông 175x175x12lyx6000mm Quy cách ống thép đúc : kích thước: đường kính từ phi 21 – 610, độ dày 2-40ly, cây dài : 6-9-12m,Cam kết giá tốt nhất thị trường, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ thi công của khách hàng, đúng chất …

Read More »

Hộp Thép Vuông 200

Hộp vuông 200x200

Hộp Thép Vuông 200 Hộp Vuông 200x200x4lyx6000mm Hộp Vuông 200x200x5lyx6000mm Hộp Vuông 200x200x6lyx6000mm Hộp Vuông 200x200x8lyx6000mm Hộp Vuông 200x200x10lyx6000mm Hộp Vuông 200x200x12lyx6000mm Quy cách ống thép đúc : kích thước: đường kính từ phi 21 – 610, độ dày 2-40ly, cây dài : 6-9-12m,Cam kết giá tốt nhất thị trường, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ thi công của …

Read More »

Hộp Vuông 150

Vuông 150x6ly

Hộp Vuông 150 Hộp Vuông 150x150x3lyx6000mm Hộp Vuông 150x150x3.5lyx6000mm Hộp Vuông 150x150x4lyx6000mm Hộp Vuông 150x150x5lyx6000mm Hộp Vuông 150x150x6lyx6000mm Hộp Vuông 150x150x8lyx6000mm Hộp Vuông 150x150x10lyx6000mm Hộp Vuông 150x150x12lyx6000mm Hộp Vuông 175x175x5lyx6000mm Hộp Vuông 175x175x6lyx6000mm Hộp Vuông 175x175x8lyx6000mm Hộp Vuông 175x175x10lyx6000mm Hộp Vuông 175x175x12lyx6000mm   Quy cách ống thép đúc : kích thước: đường kính từ phi 21 – 610, độ dày …

Read More »

Hộp Vuông 125

Hộp vuông 125

Hộp Vuông 125 Hộp Vuông 125x125x2lyx6000mm Hộp Vuông 125x125x2.5lyx6000mm Hộp Vuông 125x125x3lyx6000mm Hộp Vuông 125x125x3.5lyx6000mm Hộp Vuông 125x125x4lyx6000mm Hộp Vuông 125x125x5lyx6000mm Hộp Vuông 125x125x6lyx6000mm Hộp Vuông 125x125x8lyx6000mm Hộp Vuông 125x125x10lyx6000mm Hộp Vuông 125x125x12lyx6000mm Quy cách ống thép đúc : kích thước: đường kính từ phi 21 – 610, độ dày 2-40ly, cây dài : 6-9-12m,Cam kết giá tốt nhất thị …

Read More »

Thép Tấm 65G,Đầy Đủ Quy Cách Độ Ly

Tấm 65G

Thép Tấm 65G,Đầy Đủ Quy Cách Độ Ly Stt TÊN HÀNG VÀ QUY CÁCH ĐVT SỐ LƯỢNG Ghi chú  1 Thép lá 65G 1x930x2000 tờ 35   2 Thép lá 65G 2x1170x3000 tờ 50   3 Thép lá 65G 2x1170x2015 tờ 50   4 Thép lá 65G 2x1260x2500 tờ 393   5 Thép lá 65G 2x1260x3450 tờ 50   6 Thép lá 65G 2x1260x2800 tờ 50 …

Read More »