THÉP HỘP VUÔNG

Thép hộp vuông

hop-chu-nhat

Thép hộp vuông  Hộp Vuông 50x50x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông 75x75x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông 90x90x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông 100x100x2ly-6lyx6000mm Hộp Vuông 125x125x3.5ly-10lyx6000mm Hộp Vuông 150x150x4ly-10lyx6000mm Hộp Vuông 175x175x4ly-10lyx6000mm Hộp Vuông 200x200x4ly-12lyx6000mm Hộp Vuông 250x250x5ly-12lyx6000mm Hộp Vuông 300x300x5ly-12lyx6000mm Hộp Vuông 350x350x6ly-12lyx6000mm Hộp Vuông 400x400x5ly-12lylyx6000mm Quy cách ống thép đúc : kích thước: đường kính từ phi 21 – 610, độ dày 2-40ly, cây dài : …

Read More »

Hộp vuông 90×90, vuông 100×100, vuông 150×150, vuông 200×200, vuông 125×125

Thep - hop

Hộp vuông 90×90, vuông 100×100, vuông 150×150, vuông 200×200, vuông 125×125 Quy cách : Vuông 10×10, vuông 12, vuông 15, vuông 20, vuông 30, vuông 50, vuông 45 vuông 100×100, vuông 125×125, vuông 150, vuông 200×200, vuông 300×300, vuông 250×250 Độ ly : từ 0,5ly- 15ly Mác thép: SS400, Q235B theo tiêu chuẩn: JIS G3101 , STK 400 Độ dài : …

Read More »

Thép Ống Hàn A106,Phi 48.3,DN40,Phi 76,DN70

thep-ong-han-phi-48

Thép Ống Hàn A106,Phi 48.3,DN40,Phi 76,DN70 Thép Ống Hàn A106,Phi 48.3,DN40,Phi 76,DN70 Thép Ống Hàn A106,Phi 48.3,DN40 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 48 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 48 x (3.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 48 x (3.5~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 51 x (3.0~6.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Hàn A106,Phi 60 x (3.0~4.5) …

Read More »

Thép Ống Hàn A016,Phi 42,2,DN32,Phi 88.9,DN80

thep-ong-han-phi-42

Thép Ống Hàn A016,Phi 42,2,DN32,Phi 88.9,DN80 Thép Ống Hàn A016,Phi 42,2,DN32,Phi 88.9,DN80 Ống thép hàn phi 42 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Hàn A016,Phi 42,2,DN32 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 42 x (3.5~10.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 48 x (3.5~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 51 x (3.0~6.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Hàn A016,Phi 60 …

Read More »

Thép Ống Hàn A106,Phi 33.4,DN25,Phi 60.3,DN50

thep-ong-han-phi-34

Thép Ống Hàn A106,Phi 33.4,DN25,Phi 60.3,DN50 Thép Ống Hàn A106,Phi 33.4,DN25,Phi 60.3,DN50 Ống thép hàn phi 34 x (3.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Hàn A106,Phi 33.4,DN25 42 x (3.5~10.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 48 x (3.5~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 51 x (3.0~6.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Hàn A106,Phi 60 x (3.0~4.5) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn …

Read More »

Thép Ống Hàn A106,Phi 27,DN65,Phi 73

thep-ong-han-phi-27

Thép Ống Hàn A106,Phi 27,DN65,Phi 73 Thép Ống Hàn A106,Phi 27,DN65,Phi 73 Thép Ống Hàn A106,Phi 27 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 32 x (3.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 42 x (3.5~10.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 48 x (3.5~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 51 x (3.0~6.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Hàn …

Read More »

Thép Ống Hàn A106,Phi 21.3,DN15.Phi 26.7,DN20

ong-han-phi-21

Thép Ống Hàn A106,Phi 21.3,DN15.Phi 26.7,DN20 Thép Ống Hàn A106,Phi 21.3,DN15 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 27 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 32 x (3.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 42 x (3.5~10.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 48 x (3.5~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Hàn A106,Phi 27 (3.0~6.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép …

Read More »

Thép hộp vuông, hình chữ nhật 10×30->100×100 dày 1ly->20ly

thep-họp-vuong

Thép hộp vuông, hình chữ nhật 10×30->100×100 dày 1ly->20ly Thép hộp vuông, hình chữ nhật 10×30->100×100 dày 1ly->20ly  Mô tả: Thép hộp vuông, hình chữ nhật Đơn vị tính: Kg/cây 6m Chiều dày ống (mm) 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 Kích thước (mm) ° 10 x 30 2.53 2.87 …

Read More »

Thép Ống Đúc DN400,Phi 406,DN500,Phi 508,DN700,Phi 710

thep-ong-duc-406

Thép Ống Đúc DN400,Phi 406,DN500,Phi 508,DN700,Phi 710 Thép Ống Đúc DN400,Phi 406,DN500,Phi 508,DN700,Phi 710 Thép Ống Đúc DN400,Phi 406 x (6.36~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 406 x (6.36~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 406 x (6.36~20.0) x (6.000mm-12.000mm) ỐThép Ống Đúc DN500,Phi 508 x (6.36~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 508 x (6.36~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 508 x …

Read More »

Thép Ống Đúc DN350,Phi 355,DN400,Phi 406,DN500,Phi 508,DN600,Phi 610

thep-ong-duc-355

Thép Ống Đúc DN350,Phi 355,DN400,Phi 406,DN500,Phi 508,DN600,Phi 610Thép Ống Đúc DN350,Phi 355,DN400,Phi 406,DN500,Phi 508,DN600,Phi 610 Ống thép đúc phi 355 x (6.36~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Đúc DN350,Phi 355 x (6.36~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 355 x (6.36~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Đúc DN400,Phi 406 x (6.36~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 406 x (6.36~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép …

Read More »