THÉP HỘP VUÔNG

Thép Ống Đúc DN300,Phi 325,DN350,Phi 355,DN400,Phi 406

thep-ong-duc-325

Thép Ống Đúc DN300,Phi 325,DN350,Phi 355,DN400,Phi 406Thép Ống Đúc DN300,Phi 325,DN350,Phi 355,DN400,Phi 406 Ống thép đúc phi 325 x (5.15~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Đúc DN300,Phi 325 x (5.15~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 325 x (5.15~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 325 x (5.15~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Đúc DN300,Phi 33 x (5.15~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 325 x (5.15~20.0) …

Read More »

Thép Ống Đúc DN200,Phi 219,DN300,Phi 325,DN350,Phi 355

thep-ong-duc-219

Thép Ống Đúc DN200,Phi 219,DN300,Phi 325,DN350,Phi 355Thép Ống Đúc DN200,Phi 219,DN300,Phi 325,DN350,Phi 355 Thép Ống Đúc DN200,Phi 219 x (3.5~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 140 x (3.5~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 159 x (3.0~28.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 168 x (3.0~29.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Đúc DN200,Phi 325 x (3.0~29.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc …

Read More »

Bán Thép Ống Đúc Phi 48,Phi 60,Phi 63,Phi 73,Phi 76

thep-ong-duc-48

Bán Thép Ống Đúc Phi 48,Phi 60,Phi 63,Phi 73,Phi 76Bán Thép Ống Đúc Phi 48,Phi 60,Phi 63,Phi 73,Phi 76 Bán Thép Ống Đúc Phi 48 x (3.5~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 51 x (3.0~6.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 60 x (3.0~4.5) x (6.000mm-12.000mm) Bán Thép Ống Đúc Phi 60 x (3.5~12.0) x (6.000mm-12.000mm Ống thép đúc phi …

Read More »

Bán Thép Ống Đúc Phi 27,Phi 34,Phi 42,Phi 90

thep-ong-duc-27

  Bán Thép Ống Đúc Phi 27,Phi 34,Phi 42,Phi 90Bán Thép Ống Đúc Phi 27,Phi 34,Phi 42,Phi 90 Bán Thép Ống Đúc Phi 27 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 32 x (3.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 42 x (3.5~10.0) x (6.000mm-12.000mm) Bán Thép Ống Đúc Phi 34 x (3.5~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 51 …

Read More »

Bán Thép Ống Đúc Nhật Phi 114,Phi 140,Phi 168,Phi 203,Phi 355,Phi 406,Phi 610

thep-ong-duc thep-ong-duc-114

Bán Thép Ống Đúc Nhật Phi 114,Phi 140,Phi 168,Phi 203,Phi 355,Phi 406,Phi 610Bán Thép Ống Đúc Nhật Phi 114,Phi 140,Phi 168,Phi 203,Phi 355,Phi 406,Phi 610Ống Bán Thép Ống Đúc Nhật Phi 114,Phi 140 x (3.5~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Bán Thép Ống Đúc Nhật Phi 114,Phi 140 x (3.5~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 159 x (3.0~28.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép …

Read More »

Bán Thép Hộp Vuông,10×30->400×400,Dày 1ly->20ly

thep-họp-vuong

Bán Thép Hộp Vuông,10×30->400×400,Dày 1ly->20ly BẢNG GIÁ THÉP VUÔNG Qui cách kg/cây ĐG kg Đơn giá cây Qui cách kg/cây ĐG kg Đơn giá cây 12 x 12 x 0.7 1.47 16,000 23,520 40 x 40 x 0.8 5.88 15,400 90,552 12 x 12 x 0.8 1.66 16,000 26,560 40 x 40 x 0.9 6.6 15,400 101,640 12 x 12 …

Read More »

Thép Ống Hàn Nhập Khẩu Phi 355,Phi 710,Phi 914,Phi 1670

ong-han-phi=355

Thép Ống Hàn Nhập Khẩu Phi 355,Phi 710,Phi 914,Phi 1670Thép Ống Hàn Nhập Khẩu Phi 355,Phi 710,Phi 914,Phi 1670 Thép Ống Hàn Nhập Khẩu Phi 355 x 5.16li-30li x 6m x 12m Thép Ống Hàn Nhập Khẩu Phi 355 x 5.16li-30li x 6m x 12m Thép Ống Hàn Nhập Khẩu Phi 355 x 5.16li-30li x 6m x 12m Thép Ống …

Read More »

Thép ống hàn Nhập Khẩu phi 325 x 4.78li-20li x 6m x 12m

ong-han-phi-325

Thép ống hàn Nhập Khẩu phi 325 x 4.78li-20li x 6m x 12mThép ống hàn Nhập Khẩu phi 325 x 4.78li-20li x 6m x 12m Thép ống hàn Nhập Khẩu phi 325 x 4.78li-20li x 6m x 12m Thép ống hàn Nhập Khẩu phi 325 x 4.78li-20li x 6m x 12m Thép ống hàn Nhập Khẩu phi 325 x 4.78li-20li x 6m x 12m Thép …

Read More »

Thép ống hàn nhập Khẩu Phi 273,Phi 325,Phi 355,Phi 406,Phi 508

ong-han-den-phi-273

Thép ống hàn nhập Khẩu Phi 273,Phi 325,Phi 355,Phi 406,Phi 508Thép ống hàn nhập Khẩu Phi 273,Phi 325,Phi 355,Phi 406,Phi 508 Thép ống hàn nhập Khẩu Phi 273 x 2li-20li x 6m ống thép hàn mạ kẽm phi 273 x 2li-20li x 6m Thép ống hàn nhập Khẩu Phi 273 x 2li-20li x 6m ống thép hàn mạ kẽm phi …

Read More »

Thép ống đúc ,ống thép hàn 21 – 610 ASTM A106, A53, API5L

thép ống đúc

Thép ống đúc ,ống thép hàn 21 – 610 ASTM A106, A53, API5L Chuyên bán Thép ống đúc áp lực, Thép ống đúc đen, Thép ống mạ kẽm, Ứng dụng:  Ống thép đúc dẫn dầu , dẫn khí, dùng , Tiêu chuẩn ASTM A106/ API 5L Ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM A53 dùng trong xây dựng, dẫn nước Quy cách ống …

Read More »