THÉP ỐNG ĐÚC

Thép Tấm 65G,Đầy Đủ Quy Cách Độ Ly

Tấm 65G

Thép Tấm 65G,Đầy Đủ Quy Cách Độ Ly Stt TÊN HÀNG VÀ QUY CÁCH ĐVT SỐ LƯỢNG Ghi chú  1 Thép lá 65G 1x930x2000 tờ 35   2 Thép lá 65G 2x1170x3000 tờ 50   3 Thép lá 65G 2x1170x2015 tờ 50   4 Thép lá 65G 2x1260x2500 tờ 393   5 Thép lá 65G 2x1260x3450 tờ 50   6 Thép lá 65G 2x1260x2800 tờ 50 …

Read More »

Bảng Giá Tổng Hợp Thép Ống đúc Tiêu chuẩn ASTM A53, A106, API 5L

thep-ong-duc

Bảng Giá Tổng Hợp Thép Ống đúc Tiêu chuẩn ASTM A53, A106, API 5L Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến Quý Công ty. Công ty chúng tôi hân hạnh gửi đến Quý công ty Bảng báo giá ống đúc Tiêu chuẩn ASTM A53/A106/ API 5L  Thép Ống …

Read More »

Bảng Giá Thép Ống đúc Tiêu chuẩn ASTM A53, A106, API 5L

thep-ong-duc

Bảng Giá Thép Ống đúc Tiêu chuẩn ASTM A53, A106, API 5LBảng Giá Thép Ống đúc Tiêu chuẩn ASTM A53, A106, API 5L  Bảng Giá Thép Ống đúc Tiêu chuẩn ASTM A53, A106, API 5L Công ty TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến Quý Công ty. Công ty …

Read More »

Thép Ống Đúc Phi 508 (API5L) ASTM/A106/A53

thep-ong-duc-508

Thép Ống Đúc Phi 508 (API5L) ASTM/A106/A53 Thép ống đúc 21 x 2.87 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 27 x 3,5 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 34 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 42x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 48 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 51 x 3 ly  x (6.000mm-12.000mm) …

Read More »

Thép Ống Đúc Phi 406 (API5L) ASTM/A106/A53

thep-ong-duc-406

Thép Ống Đúc Phi 406 (API5L) ASTM/A106/A53 Thép ống đúc 21 x 2.87 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 27 x 3,5 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 34 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 42x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 48 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 51 x 3 ly  x (6.000mm-12.000mm) …

Read More »

Thép Ống Đúc Phi 355 (API5L) ASTM/A106/A53

thep-ong-duc-355

Thép Ống Đúc Phi 355 (API5L) ASTM/A106/A53 Thép ống đúc 21 x 2.87 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 27 x 3,5 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 34 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 42x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 48 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 51 x 3 ly  x (6.000mm-12.000mm) …

Read More »

Thép Ống Đúc Phi 325 (API5L) ASTM/A106/A53

thep-ong-duc-325

Thép Ống Đúc Phi 325 (API5L) ASTM/A106/A53 Thép ống đúc 21 x 2.87 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 27 x 3,5 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 34 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 42x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 48 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 51 x 3 ly  x (6.000mm-12.000mm) …

Read More »

Thép Ống Đúc Phi 273 (API5L) ASTM/A106/A53

thép-ong-duc-273

Thép Ống Đúc Phi 273 (API5L) ASTM/A106/A53 Thép ống đúc 21 x 2.87 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 27 x 3,5 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 34 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 42x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 48 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 51 x 3 ly  x (6.000mm-12.000mm) …

Read More »

Thép Ống Đúc Phi 219 (API5L) ASTM/A106/A53

thep-ong-duc-219

Thép Ống Đúc Phi 219 (API5L) ASTM/A106/A53 Thép ống đúc 21 x 2.87 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 27 x 3,5 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 34 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 42x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 48 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 51 x 3 ly  x (6.000mm-12.000mm) …

Read More »

Thép Ống Đúc Phi 168 (API5L) ASTM/A106/A53

thep-ong-duc-168

Thép Ống Đúc Phi 168 (API5L) ASTM/A106/A53 Thép ống đúc 21 x 2.87 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 27 x 3,5 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 34 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 42x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 48 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 51 x 3 ly  x (6.000mm-12.000mm) …

Read More »