THÉP ỐNG HÀN

Thép Tấm 65G,Đầy Đủ Quy Cách Độ Ly

Tấm 65G

Thép Tấm 65G,Đầy Đủ Quy Cách Độ Ly Stt TÊN HÀNG VÀ QUY CÁCH ĐVT SỐ LƯỢNG Ghi chú  1 Thép lá 65G 1x930x2000 tờ 35   2 Thép lá 65G 2x1170x3000 tờ 50   3 Thép lá 65G 2x1170x2015 tờ 50   4 Thép lá 65G 2x1260x2500 tờ 393   5 Thép lá 65G 2x1260x3450 tờ 50   6 Thép lá 65G 2x1260x2800 tờ 50 …

Read More »

Thép ống hàn nhập khẩu

thep-ong-han (2)

Thép ống hàn nhập khẩu ASTM/A106/A53/API5L Thép ống hàn 21 x 3 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn 27 x 3,5 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn 34 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn 42x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn 48 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn 51 x 3 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép …

Read More »

Thép ống phi 810 (API5L) ASTM/A016/A53

Phi 810

Thép ống  phi 810 (API5L) ASTM/A016/A53Ống thép hàn phi 810 x (8~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 810 x (8~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 810 x (8~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 810 x (8~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 810 x (8~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 810 x (8~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống …

Read More »

Thép ống hàn ASTM/A106 / A53 / API5L

ong-han-phi-21-610

Thép ống hàn ASTM/A106 / A53 / API5L Thép ống hàn 21 x 3 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn 27 x 3,5 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn 34 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn 42x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn 48 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn 51 x 3 ly  x …

Read More »

Thép Ống Hàn Đen Phi 406, Phi 610, Phi 710, Tiêu Chuẩn ASTM/A106/ API5L

ong-han-phi-406

Thép Ống Hàn Đen Phi 406, Phi 610, Phi 710, Tiêu Chuẩn ASTM/A106/ API5LThép Ống Hàn Đen Phi 406, Phi 610, Phi 710, Tiêu Chuẩn ASTM/A106/ API5L Thép ống  hàn phi 406 x (6.35~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống  hàn phi 406 x (6.35~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống  hàn phi 406 x (6.35~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống  hàn phi 406 x …

Read More »

Thép Ống Hàn Nhập Khẩu Phi 406, DN400, Phi 710, DN700

ong-han-phi-406

Thép Ống Hàn Nhập Khẩu Phi 406, DN400, Phi 710, DN700Thép Ống Hàn Nhập Khẩu Phi 406, DN400, Phi 710, DN700 Thép ống  hàn phi 406 x (6.35~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống  hàn phi 406 x (6.35~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống  hàn phi 406 x (6.35~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống  hàn phi 406 x (6.35~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống  hàn …

Read More »

Thép Ống Hàn DN250, Phi 273, DN600, Phi 610, Tiêu Chuẩn API5

ong-han-den-phi-273

Thép Ống Hàn DN250, Phi 273, DN600, Phi 610, Tiêu Chuẩn API5LThép Ống Hàn DN250, Phi 273, DN600, Phi 610, Tiêu Chuẩn API5L Thép ống hàn phi 273 x (4.78. ~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi 273 x (4.78. ~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi 273 x (4.78. ~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi 273 x (4.78. …

Read More »

Thép Ống Hàn Hòa Phát Phi 219, DN200, Phi 508, DN500

ong-han-phi-219

Thép Ống Hàn Hòa Phát Phi 219, DN200, Phi 508, DN500 Thép ống hàn phi 219 x (3.96. ~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi 219 x (3.96. ~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi 219 x (3.96. ~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi 219 x (3.96. ~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi 219 x (3.96. ~27.0) x …

Read More »

Thép Ống Hàn Hòa Phát Phi 168, DN150, Phi 406, DN400

ong-han-phi-168

Thép Ống Hàn Hòa Phát Phi 168, DN150, Phi 406, DN400Thép Ống Hàn Hòa Phát Phi 168, DN150, Phi 406, DN400 Thép ống hàn phi 168 x (3.96. ~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi 168 x (3.96. ~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi 168 x (3.96. ~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi 168 x (3.96. ~27.0) x …

Read More »

Thép Ống Hàn Hòa Phát Phi 140, DN125, Phi 355, DN350

ong-han-phi-140

Thép Ống Hàn Hòa Phát Phi 140, DN125, Phi 355, DN350Thép Ống Hàn Hòa Phát Phi 140, DN125, Phi 355, DN350 Thép ống hàn phi 140 x (3.96. ~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi 140 x (3.96. ~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi 140 x (3.96. ~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi 140 x (3.96. ~27.0) x …

Read More »