THÉP ỐNG HÀN

Thép Ống Hàn Hòa Phát Phi 114, DN100, Phi 325, DN300

ong-han-phi-114

Thép Ống Hàn Hòa Phát Phi 114, DN100, Phi 325, DN300Thép Ống Hàn Hòa Phát Phi 114, DN100, Phi 325, DN300 Thép ống hàn phi 114 x (3. ~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi 114 x (3. ~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi 114 x (3. ~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi 114 x (3. ~27.0) x …

Read More »

Thép Ống Hàn Hòa Phát Phi 90, DN80, Phi 219, DN200

ong-han-phi-90

Thép Ống Hàn Hòa Phát Phi 90, DN80, Phi 219, DN200Thép Ống Hàn Hòa Phát Phi 90, DN80, Phi 219, DN200 Thép ống hàn phi 90 x (2. ~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi 90 x (2. ~27.0) x (6.000mm-12.000mm)) Thép ống hàn phi 90 x (2. ~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi 90 x (2. ~27.0) x …

Read More »

Thép Ống Hàn Nhật Phi 508, dn500, Phi 810x16ly,Tiêu Chuẩn API5L

ong-thep-han-508

Thép Ống Hàn Nhật Phi 508, dn500, Phi 810x16ly,Tiêu Chuẩn API5L Thép Ống Hàn Nhật Phi 508, dn500, Phi 810x16ly,Tiêu Chuẩn API5L Ống thép hàn phi 508 x (6.35~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 508 x (6.35~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 508 x (6.35~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 508 x (6.35~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép …

Read More »

Thép Ống Sinhgabo, Phi 710, Phi 810, Phi 914, Phi 1670

ong-han-phi-710

Thép Ống Sinhgabo, Phi 710, Phi 810, Phi 914, Phi 1670 Ống thép hàn phi 710 x (8~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 710 x (8~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 710 x (8~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 710 x (8~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 710 x (8~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi …

Read More »

Thép Ống Hàn Hòa Phát Phi 21, Phi 27, Phi 42, Phi 76, Phi 90

ong-han-phi-21

Thép Ống Hàn Hòa Phát Phi 21, Phi 27, Phi 42, Phi 76, Phi 90Thép Ống Hàn Hòa Phát Phi 21, Phi 27, Phi 42, Phi 76, Phi 90 Thép ống hàn phi 21 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi 27 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi 34 x (3.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi …

Read More »

Thép Ống Hàn Quốc Phi 610, Phi 710, Tiêu Chuẩn ASTM/A53/ API5L

ong- han- phi-610

Thép Ống Hàn Quốc Phi 610, Phi 710, Tiêu Chuẩn ASTM/A53/ API5L Thép Ống Hàn Quốc Phi 610, Phi 710, Tiêu Chuẩn ASTM/A53/ API5L Thép ống hàn phi 610 x (6.35~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi 610 x (6.35~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi 610 x (6.35~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn phi 610 x (6.35~27.0) x (6.000mm-12.000mm) …

Read More »

Thép Ống Hàn Quốc Phi 508, Phi 610, DN500, DN600

thep-ong-duc-508

Thép Ống Hàn Quốc Phi 508, Phi 610, DN500, DN600Thép Ống Hàn Quốc Phi 508, Phi 610, DN500, DN600 Thép ống đúc phi 508 x (6.35~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc phi 508 x (6.35~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc phi 508 x (6.35~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc phi 508 x (6.35~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc phi 508 …

Read More »

Thép Ống Hàn A106,Phi 51,DN45,Phi 114.3,dn100

ong-han-phi-51

Thép Ống Hàn A106,Phi 51,DN45,Phi 114.3,dn100Thép Ống Hàn A106,Phi 51,DN45,Phi 114.3,dn100 Thép Ống Hàn A106,Phi 51,DN45 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 51 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 51 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 51 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 51 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 51 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) …

Read More »

Thép Ống Hàn A106,Phi 48.3,DN40,Phi 76,DN70

thep-ong-han-phi-48

Thép Ống Hàn A106,Phi 48.3,DN40,Phi 76,DN70 Thép Ống Hàn A106,Phi 48.3,DN40,Phi 76,DN70 Thép Ống Hàn A106,Phi 48.3,DN40 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 48 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 48 x (3.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 48 x (3.5~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 51 x (3.0~6.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Hàn A106,Phi 60 x (3.0~4.5) …

Read More »

Thép Ống Hàn A016,Phi 42,2,DN32,Phi 88.9,DN80

thep-ong-han-phi-42

Thép Ống Hàn A016,Phi 42,2,DN32,Phi 88.9,DN80 Thép Ống Hàn A016,Phi 42,2,DN32,Phi 88.9,DN80 Ống thép hàn phi 42 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Hàn A016,Phi 42,2,DN32 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 42 x (3.5~10.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 48 x (3.5~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 51 x (3.0~6.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Hàn A016,Phi 60 …

Read More »