THÉP ỐNG MẠ KẼM

Thép Ống Hàn A016,Phi 42,2,DN32,Phi 88.9,DN80

thep-ong-han-phi-42

Thép Ống Hàn A016,Phi 42,2,DN32,Phi 88.9,DN80 Thép Ống Hàn A016,Phi 42,2,DN32,Phi 88.9,DN80 Ống thép hàn phi 42 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Hàn A016,Phi 42,2,DN32 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 42 x (3.5~10.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 48 x (3.5~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 51 x (3.0~6.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Hàn A016,Phi 60 …

Read More »

Thép Ống Hàn A106,Phi 33.4,DN25,Phi 60.3,DN50

thep-ong-han-phi-34

Thép Ống Hàn A106,Phi 33.4,DN25,Phi 60.3,DN50 Thép Ống Hàn A106,Phi 33.4,DN25,Phi 60.3,DN50 Ống thép hàn phi 34 x (3.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Hàn A106,Phi 33.4,DN25 42 x (3.5~10.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 48 x (3.5~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 51 x (3.0~6.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Hàn A106,Phi 60 x (3.0~4.5) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn …

Read More »

Thép Ống Hàn A106,Phi 27,DN65,Phi 73

thep-ong-han-phi-27

Thép Ống Hàn A106,Phi 27,DN65,Phi 73 Thép Ống Hàn A106,Phi 27,DN65,Phi 73 Thép Ống Hàn A106,Phi 27 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 32 x (3.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 42 x (3.5~10.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 48 x (3.5~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 51 x (3.0~6.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Hàn …

Read More »

Thép Ống Hàn A106,Phi 21.3,DN15.Phi 26.7,DN20

ong-han-phi-21

Thép Ống Hàn A106,Phi 21.3,DN15.Phi 26.7,DN20 Thép Ống Hàn A106,Phi 21.3,DN15 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 27 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 32 x (3.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 42 x (3.5~10.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn phi 48 x (3.5~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Hàn A106,Phi 27 (3.0~6.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép …

Read More »

Thép hộp vuông, hình chữ nhật 10×30->100×100 dày 1ly->20ly

thep-họp-vuong

Thép hộp vuông, hình chữ nhật 10×30->100×100 dày 1ly->20ly Thép hộp vuông, hình chữ nhật 10×30->100×100 dày 1ly->20ly  Mô tả: Thép hộp vuông, hình chữ nhật Đơn vị tính: Kg/cây 6m Chiều dày ống (mm) 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 Kích thước (mm) ° 10 x 30 2.53 2.87 …

Read More »

Thép Ống Đúc DN400,Phi 406,DN500,Phi 508,DN700,Phi 710

thep-ong-duc-406

Thép Ống Đúc DN400,Phi 406,DN500,Phi 508,DN700,Phi 710 Thép Ống Đúc DN400,Phi 406,DN500,Phi 508,DN700,Phi 710 Thép Ống Đúc DN400,Phi 406 x (6.36~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 406 x (6.36~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 406 x (6.36~20.0) x (6.000mm-12.000mm) ỐThép Ống Đúc DN500,Phi 508 x (6.36~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 508 x (6.36~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 508 x …

Read More »

Thép Ống Đúc DN350,Phi 355,DN400,Phi 406,DN500,Phi 508,DN600,Phi 610

thep-ong-duc-355

Thép Ống Đúc DN350,Phi 355,DN400,Phi 406,DN500,Phi 508,DN600,Phi 610Thép Ống Đúc DN350,Phi 355,DN400,Phi 406,DN500,Phi 508,DN600,Phi 610 Ống thép đúc phi 355 x (6.36~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Đúc DN350,Phi 355 x (6.36~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 355 x (6.36~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Đúc DN400,Phi 406 x (6.36~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 406 x (6.36~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép …

Read More »

Thép Ống Đúc DN300,Phi 325,DN350,Phi 355,DN400,Phi 406

thep-ong-duc-325

Thép Ống Đúc DN300,Phi 325,DN350,Phi 355,DN400,Phi 406Thép Ống Đúc DN300,Phi 325,DN350,Phi 355,DN400,Phi 406 Ống thép đúc phi 325 x (5.15~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Đúc DN300,Phi 325 x (5.15~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 325 x (5.15~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 325 x (5.15~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Đúc DN300,Phi 33 x (5.15~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 325 x (5.15~20.0) …

Read More »

Thép Ống Đúc DN200,Phi 219,DN300,Phi 325,DN350,Phi 355

thep-ong-duc-219

Thép Ống Đúc DN200,Phi 219,DN300,Phi 325,DN350,Phi 355Thép Ống Đúc DN200,Phi 219,DN300,Phi 325,DN350,Phi 355 Thép Ống Đúc DN200,Phi 219 x (3.5~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 140 x (3.5~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 159 x (3.0~28.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc phi 168 x (3.0~29.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Đúc DN200,Phi 325 x (3.0~29.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép đúc …

Read More »

Thép ống hàn kẽm hòa phát phi 21;27;34;42;48,51,60,63,73,76,90

thep-ong-kem

Thép ống hàn kẽm hòa phát phi 21;27;34;42;48,51,60,63,73,76,90 Thép ống hàn kẽm hòa phát phi 21;27;34;42;48,51,60,63,73,76,90 Ống thép hàn kẽm phi 21 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn kẽm phi 27 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn kẽm phi 32 x (3.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép hàn kẽm phi 42 x (3.5~10.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép ống hàn kẽm …

Read More »