Tag Archives: elementum

Thép Ống Hàn Đen Phi 508,DN500,Tiêu Chuẩn Mỹ,API5L

ong-han-phi-508

Thép Ống Hàn Đen Phi 508,DN500,Tiêu Chuẩn Mỹ,API5L Thép Ống Hàn Đen Phi 508,DN500,Tiêu Chuẩn Mỹ,API5L Thép ống hàn phi 508 x 6.35li-30li x 6m x 12m Thép ống hàn phi 508 x 6.35li-30li x 6m x 12m Thép ống hàn phi 508 x 6.35li-30li x 6m x 12m Thép ống hàn phi 508 x 6.35li-30li x 6m x 12m Thép ống hàn phi …

Read More »

Thép Ống Hàn Đen Phi 273,DN250,Tiêu Chuẩn Mỹ,ASTM/A53/API5L

ong-han-den-phi-273

Thép Ống Hàn Đen Phi 273,DN250,Tiêu Chuẩn Mỹ,ASTM/A53/API5L Thép Ống Hàn Đen Phi 273,DN250,Tiêu Chuẩn Mỹ,ASTM/A53/API5L Thép Ống Hàn Đen Phi 273,DN250 Thép ống hàn phi 273 x 5156li-30li x 6m x 12m Thép ống hàn phi 273 x 5156li-30li x 6m x 12m Thép ống hàn phi 273 x 5156li-30li x 6m x 12m Thép ống hàn phi 273 x 5156li-30li x 6m …

Read More »

Thép Ống Hàn Phi 219,DN200,Tiêu Chuẩn ASTM/A106/A53/API5L

ong-han-phi-219

Thép Ống Hàn Phi 219,DN200,Tiêu Chuẩn ASTM/A106/A53/API5L Thép Ống Hàn Phi 219,DN200,Tiêu Chuẩn ASTM/A106/A53/API5L Thép ống hàn phi 219 x 2li-20li x 6m x12m Thép ống hàn phi 219 x 2li-20li x 6m x12m Thép ống hàn phi 219 x 2li-20li x 6m x12m Thép ống hàn phi 219 x 2li-20li x 6m x12m Thép ống hàn phi 219 x 2li-20li x 6m x12m Thép …

Read More »

Thép Ống Hàn Quốc DN200,Phi 203,DN450,Phi 457

thep-ong-duc-phi-203

  Thép Ống Hàn Quốc DN200,Phi 203,DN450,Phi 457 Thép Ống Hàn Quốc DN200,Phi 203,DN450,Phi 457 Thép ống hàn phi 203 x 6li-30li x 6m x 12m Thép Ống Hàn Quốc DN200,Phi 203 x 6li-30li x 6m x 12m Thép ống hàn phi 203 x 6li-30li x 6m x 12m Thép ống hàn phi 203 x 6li-30li x 6m x 12m Thép Ống Hàn …

Read More »