Tag Archives: mea

Thép Ống Hàn Phi 219,DN200,Tiêu Chuẩn ASTM/A106/A53/API5L

ong-han-phi-219

Thép Ống Hàn Phi 219,DN200,Tiêu Chuẩn ASTM/A106/A53/API5L Thép Ống Hàn Phi 219,DN200,Tiêu Chuẩn ASTM/A106/A53/API5L Thép ống hàn phi 219 x 2li-20li x 6m x12m Thép ống hàn phi 219 x 2li-20li x 6m x12m Thép ống hàn phi 219 x 2li-20li x 6m x12m Thép ống hàn phi 219 x 2li-20li x 6m x12m Thép ống hàn phi 219 x 2li-20li x 6m x12m Thép …

Read More »