Thép Ống Mạ Kẽm Phi 21 Đến Phi 219 Tiêu Chuẩn ASTM/A106/ API5L

Thép Ống Mạ Kẽm Phi 21 Đến Phi 219 Tiêu Chuẩn  ASTM/A106/ API5Lthep-ma-kem

Thép Ống Mạ Kẽm Phi 21 Đến Phi 219 Tiêu Chuẩn  ASTM/A106/ API5L

Qui cách kg/c ĐG kg Đơn giá cây Qui cách kg/c ĐG kg Đơn giá cây
F21 x 1.6 4.642         25,500              118,371 F76 x 2.6 28.08    22,000               617,760
F21 x 1.9 5.484         23,500              128,874 F76 x 2.7 29.14    22,000               641,080
F21 x 2.1 5.938         22,500              133,605 F76 x 2.9 31.368    22,000               690,096
F21 x 2.3 6.435         22,500              144,788 F76 x 3.2 34.26    22,000               753,720
F21 x 2.6 7.26         22,500              163,350 F76 x 3.6 38.58    22,000               848,760
F27 x 1.6 5.933         25,200              149,512 F76 x 4.0 42.4    22,000               932,800
F27 x 1.9 6.961         23,500              163,584 F90 x 2.1 26.799    22,000               589,578
F27 x 2.1 7.704         22,000              169,488 F90 x 2.3 29.283    22,000               644,226
F27 x 2.3 8.286         22,000              182,292 F90 x 2.5 31.74    22,000               698,280
F27 x 2.6 9.36         22,000              205,920 F90 x 2.6 32.97    22,000               725,340
F34 x 1.6 7.556         25,200              190,411 F90 x 2.7 34.22    22,000               752,840
F34 x 1.9 8.888         23,500              208,868 F90 x 2.9 36.828    22,000               810,216
F34 x 2.1 9.762         22,000              214,764 F90 x 3.2 40.32    22,000               887,040
F34 x 2.3 10.722         22,000              235,884 F90 x 3.6 45.14    22,000               993,080
F34 x 2.5 11.46         22,000              252,120 F90 x 4.0 50.22    22,000            1,104,840
F34 x 2.6 11.886         22,000              261,492 F90 x 4.5 55.8    22,000            1,227,600
F34 x 3.2 14.4         22,000              316,800 F114 x 2.5 41.06    22,000               903,320
F42 x 1.6 9.617         25,200              242,348 F114 x 2.7 44.29    22,000               974,380
F42 x 1.9 11.335         23,500              266,373 F114 x 2.9 47.484    22,000            1,044,648
F42 x 2.1 12.467         22,000              274,274 F114 x 3.0 49.07    22,000            1,079,540
F42 x 2.3 13.56         22,000              298,320 F114 x 3.2 52.578    22,000            1,156,716
F42 x 2.6 15.24         22,000              335,280 F114 x 3.6 58.5    22,000            1,287,000
F42 x 2.9 16.87         22,000              371,140 F114 x 4.0 64.84    22,000            1,426,480
F42 x 3.2 18.6         22,000              409,200 F114 x 4.5 73.2    22,000            1,610,400
F49 x 1.6 11         25,200              277,200 F114 x 4.6 78.162    22,000            1,719,564
F49 x 1.9 12.995         23,500              305,383 F 141.3 x 3.96 80.46    23,500            1,890,810
F49 x 2.1 14.3         22,000              314,600 F 141.3 x 4.78 96.54    23,500            2,268,690
F49 x 2.3 15.59         22,000              342,980 F 141.3 x 5.16 103.95    23,500            2,442,825
F49 x 2.5 16.98         22,000              373,560 F 141.3 x 5.56 111.66    23,500            2,624,010
F49 x 2.6 17.5         22,000              385,000 F 141.3 x 6.35 126.8    23,500            2,979,800
F49 x 2.7 18.14         22,000              399,080 F 168.3 x 3.96 96.24    23,500            2,261,640
F49 x 2.9 19.38         22,000              426,360 F 168.3 x 4.78 115.62    23,500            2,717,070
F49 x 3.2 21.42         22,000              471,240 F 168.3 x 5.16 124.56    23,500            2,927,160
F49 x 3.6 23.71         22,000              521,620 F 168.3 x 5.56 133.86    23,500            3,145,710
F60 x 1.9 16.3         23,500              383,050 F 168.3 x 6.35 152.16    23,500            3,575,760
F60 x 2.1 17.97         22,000              395,340 F 219.1 x 3.96 126.06    23,500            2,962,410
F60 x 2.3 19.612         22,000              431,464 F 219.1 x 4.78 151.56    23,500            3,561,660
F60 x 2.6 22.158         22,000              487,476 F 219.1 x 5.16 163.32    23,500            3,838,020
F60 x 2.7 22.85         22,000              502,700 F 219.1 x 5.56 175.68    23,500            4,128,480
F60 x 2.9 24.48         22,000              538,560 F 219.1 x 6.35 199.86    23,500            4,696,710
F60 x 3.2 26.861         22,000              590,942
F60 x 3.6 30.18         22,000              663,960
F60 x 4.0 33.1         22,000              728,200
F76 x 2.1 22.851         22,000              502,722
F76 x 2.3 24.958         22,000              549,076
F76 x 2.5 27.04         22,000              594,880 Dung sai cho phép ± 5%

Quy cách ống thép đúc : kích thước: đường kính từ phi 21 – 610, độ dày 2-40ly, cây dài : 6-9-12m,Cam kết giá tốt nhất thị trường, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ thi công của khách hàng, đúng chất lượng hàng hóa yêu cầu

CÔNG TY THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT

Địa Chỉ : KDC Thuận Giao _ Thuận An _ Bình Dương

ĐỊa Chỉ Kho Hàng_Số 20_P.Thống Nhất 2_Dĩ An_BD

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ Phòng Kinh Doanh :

Mr : thành: 0934.633.886/0933.109.199

Mail : thanh.truongthinhphat@gmail.com

Fax : 06530.719.123

Web : http://thepongduc.net/

Check Also

Thép Tấm 65G,Đầy Đủ Quy Cách Độ Ly

Thép Tấm 65G,Đầy Đủ Quy Cách Độ Ly Stt TÊN HÀNG VÀ QUY CÁCH ĐVT …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *